PÁLYÁZATOK


SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Pentamen Kft irodaépületének energetikai korszerűsítése miskolci székhelyén 2022/03/30

Letöltés PDF formátumban

A fejlesztés célja a támogatást igénylő által hasznosított épület teljes körű energetikai korszerűsítése volt, hőtechnikai adottságainak javítása megújuló energiaforrás hasznosításával.
Az energiahatékonyság javítására vonatkozó, az energetikai felmérések és számítások alapján indokolt, megvalósított tevékenységek:
- Az épület hőtechnikai adottságának javítása, hőveszteség csökkentését szolgáló fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése,
- Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje.
- Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos felújítása,
- Komplett fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése
- Megújuló energiafelhasználás növelését célzó napelemes rendszer telepítése hálózati, kizárólag a fejlesztésre kerülő épület villamosenergia-ellátásához.

Kedvezményezett megnevezése: PENTAMEN Kft.
Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-01045
A projekt 17 472 895 Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg.
Projekt összköltsége: nettó 31 768 900 Ft
Támogatási intenzitás: 55%

A megvalósítási helyszínen történő, a támogatási kérelemben bemutatott energetikai beruházási cél két szinten értelmezhető. A beruházás közvetlen célja a PENTAMEN Kft. miskolci székhelyén elhelyezkedő épületének energetikai fejlesztése, melynek során csökkenthetővé válik hosszú távon a projektgazda működési költségeire fordított pénzösszegek aránya. A cél elérése után, az így felszabadított pénzeszközöket a működés egyéb területeire fordítva, jelentősen növelhető a vállalkozás árbevétele, versenyképessége, valamint képes lesz hosszútávon megőrizni jelenlegi létszámát. Közvetlen cél, hogy a gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan elvet követve a beruházás hozzájáruljon azokhoz a törekvésekhez, amelyek a CO2 kibocsátásának csökkentését és fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentését tűzték ki elérendő feladataként. Az épület tető szerkezetére Napelemes rendszer tervezünk telepíteni, mellyel a tárgyi épület villamos energia szükségletét tervezzük biztosítani.

Monitoring mutatók:
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év): 273,7100
A megújuló energia-termelés további kapacitása - (kW): 19,6000
A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 128 950
Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t)): 32,7600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenés (GJ/év): 384,5500

Egy tonna üvegházhatást okozó gázok éves csökkentésére vetített elszámolható összköltség (eFt/t CO2): 969,75
Üvegházhatást okozó gázok éves csökkenésének aránya a fejlesztés előtti kibocsátáshoz képest (%/év): 103,57


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projektről bővebb információt a http://www.pentamen.com/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Kis Attila Tamás (Ügyvezető)

Elérhetőség:
E-mail cím: attila.kis@pentamen.com